top of page

 

 Lex Barents Oy
Ennakoivaa liikejuridiikan palvelua

ENNAKOIVAT oikeudelliset palvelut

Ennakoivat oikeudelliset palvelumme koostuvat kolmen tyyppisistä palveluista:

- Oikeudellinen vaatimustenmukaisuus/compliance -palvelut,

- Sopimuksellisen riskienhallinnan -palveluista sekä

- Oikeudellinen riskien- ja mahdollisuuksienhallinta -palveluista.

Kaikki ennakoivat palvelumme rakentuvat organisaation lähtötilanteen sekä organisaation henkilökunnan valmiuksien arviointiin. Lähtötilanteen kartoituksen pohjalta autamme organisaatiota tunnistamaan, arvioimaan ja käsittelemään kokonaisvaltaisesti toimintaansa liittyviin vaatimuksenmukaisuus/compliance, sopimustoimintaan sekä muuhun oikeudellisesti merkitykselliseen toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Oikeudelliset vaatimustenmukaisuus-palvelut

 

Oikeudelliset vaatimustenmukaisuus-palvelumme keskittyvät organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn ja sopimustoiminnan organisaatiolla asettamien vaatimusten ennakoivaan noudattamiseen. Yhä monimutkaistuvampi sääntely- ja sopimustoimintaympäristö edellyttää organisaatioilta ennakoivaa lähestymistapaa oikeudelliseen vaatimustenmukaisuuteen. Ennakoiva lähestymistapa on tarpeen jo liiketoimintasuunnitelun alkumetreillä ja sen merkitys kasvaa liiketoiminnan alkuvaiheessa. Modernien yhteiskuntien sääntely-ympäristön dynaamisesta luonteesta johtuen, oikeudelliseen vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit ovat alati läsnä, yhteiskuntien sääntelypolitiikan reagoidessa uusien liiketoimintamallien ja -tapojen kehittymiseen. Palvelumme oikeudellisen vaatimustenmukaisuuden valvonnassa auttaa asiakkaitamme kohtaamaan dynaamisten liikejuridisten toimintaympäristöjen muutokset tehokkaasti muutostarpeet ennakoiden.

Sopimuksellisen riskienhallinnan palvelut

 

Sopimuksellisen riskienhallinnan palvelumme keskittyy organisaation sopimustoiminnan kehittämiseen sekä riskilähteen että riskienhallinnan välineenä. Sopimustoiminnan hallinnan hyödyntäminen yhtenä organisaation menestystekijänä edellyttää organisaation sopimustoiminnan järjestelmällistä jäsentämistä osana organisaation hallintajärjestelmiä. Laajasta sopimuksellisen riskien hallinnan tuntemuksesta johtuen, palvelumme auttavat asiakkaitamme kehittämään kustannusehokkaista proessesja organisaation sopimustoimintaan ja sopimusverkostoihin väistämättä liittyvien riskien hallinnassa.

Oikeudellisten riskien & mahdollisuuksien hallintapalvelut

Oikeudellisten riskien & mahdollisuuksien hallintapalvelumme keskittyvät oikeudellisen hallinnan integrointiin osaksi organisaation riskien ja mahdollisuuksien hallinnan järjestelmiä. Riskienhallinnan yhä kasvava merkitys osana organisaation hallintajärjestelmiä, alleviivaa tarvetta integroida oikeudellinen hallinnointi yrityksen riskien hallintaan. Oikeudellisten riskienhallinnan järjestelmien suunnitteluosaamisemme mahdollistaa asiakkaidemme oikeudellisen riskienhallinnan järjestelmän kehittämisen kustannustehokkaalla tavalla, joka mahdollistaa sekä väistämättömien oikeudellisten riskien mutta myös oikeudellisten mahdollisuuksien hallinnan osana organisaation hallintajärjestelmää.

Legal Compliance services
Contractual Risk Management
Legal Risk Management

Palvelumme:

bottom of page