top of page

 

 Lex Barents Oy
Ennakoivaa liikejuridiikan palvelua

MAHDOLLISTAVAT oikeudelliset palvelut

Liiketoimintaa mahdollistavat oikeudelliset palvelumme koostuvat kolmen tyyppisistä palveluista: Oikeudellisista suunnittelupalveluista, Oikeudellisista transaktioiden tukipalveluista, sekä Oikeudellisen liiketoimintaosaamisen valmennus- ja mentorointipalveluista. Oikeudelliset suunnittelupalvelumme avustavat organisaatioita optimoimaan liiketoimintansa oikeudellista toimintaympäristöä, esimerkiksi liiketoiminnan oikeudellista organisointia, liikejuridisia strategioita sekä sopimustoiminnan prosesseja ja standardeja. Oikeudelliset transaktioiden tukipalvelumme tarjoavat organisaatioille apua oikeudellisen liiketoimintaympäristön operatiivisessa optimoinnissa, esimerkiksi sopimusneuvotteluiden tukipalveluita useilla eri kielillä. Oikeudellisen liiketoimintaosaamisen valmennus- ja mentorointipalvelut auttavat organisaatioita kehittämään liikejuridista osaamistaan ja siten mahdollistavat organisaatioita optimalisoimaan osaamisensa ja resurssinsa oikeudellisen liiketoimintaosaamisetn liittyvissä haasteissa.

Legal Design
Oikeudelliset suunnittelupalvelut

 

Oikeudelliset suunnittelu- ja muotoilupalvelumme keskittyvät organisaation oikeudellisen toimintaympäristön optimoimiseen. Me tarjoamme oikeudellista suunnittelua ja muotoilua mm. liiketoiminnan oikeudellisen organisoinnin, liikejuridisten strategioiden, oikeudellisen palvelumuotoilun ja sopimus-standardien avulla. Kaikki oikeudelliset suunnittelupalvelumme rakentuvat innovatiiviseen oikeudellisten riskien ja mahdollisuukisen hallintaan.

Oikeudelliset transaktioiden tukipalvelut

 

Oikeudelliset transaktioiden tukipalvelumme keskittyvät auttamaan asiakkaitemme heidän liiketoimiinsa littyvissä oikeudellisessa haasteissa. Me tarjoamme tukipalveluita liikejuridisen informaation hankintaan, oikeudellisiin rekisteröinteihin jne. Me tarjoamme lisäksi oikeudellisia tukipalveluita sopimusneuvotteluihin ja laajan kielitaitomme avulla voimme avustaa asiakkaitamme suomen, ruotsin, norjan, tanskan, saksan ja englannin kielisissä toimintaympäristöissä.

Oikeudellisen liiketoimintaosaamisen valmennus- ja mentorointipalvelut

 

Oikeudelliset valmennus- ja mentorointipalvelumme keskittyvät asiakkaidemme  oikeudellisen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Laajan ja monipuolisen sekä oikeudellisen että yrittäjyyskoulutuskokemuksemme johdosta pystymme tarjoamaan koulutus-, valmennus- ja mentorointipalveluja asiakkaidemme henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Erityisesti Sopimusosaamisen, IP-osaamisen ja Oikeudellisen riskienhallintaosaamisen kehittämiseen liittyvät palvelumme auttavan asiakkaitamme kehittämään organisaatioidensa oikeudellisen liiiketoimintaosaamisen ydinalueita.

Legal Transactions Support
Business Legal Training & Mentoring

Palvelumme:

bottom of page